สล็อตแตกง่ายกต.เผยแพร่ แถลงการณ์ของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา 11 มี.ค. 64

สล็อตแตกง่ายกต.เผยแพร่ แถลงการณ์ของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา 11 มี.ค. 64

กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ แถลงการณ์ของไทยสล็อตแตกง่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 11 มีนาคม 2564 ไทย เมียนมา – กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ แถลงการณ์ของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 11 มีนาคม 2564 ระบุว่า:

ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันโดยมีพรมแดนร่วมกันเป็นระยะทางยาว 

และประชาชนไทยกับประชาชนเมียนมามีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในหลากหลายมิติ ไทยยังคงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาด้วยความห่วงกังวลอย่างมาก เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ เราเสียใจต่อการเสียชีวิตและความทุกข์ยากต่าง ๆ ของประชาชนเมียนมาจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ยกระดับมากขึ้น

ไทยขอย้ำท่าทีตามแถลงการณ์ของบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้นและมีความยืดหยุ่นอย่างถึงที่สุด เราเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์และการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัว รวมทั้งขอกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีด้วยการพูดคุยกันผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์ใด ๆ เพื่อเมียนมาและประชาชนเมียนมา

ไทยสนับสนุนความพร้อมของอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือในเชิงบวก อย่างสันติและสร้างสรรค์แก่เมียนมาซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียน

นายกพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าว – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ผู้สื่อข่าว หลังถูกตั้งคำถามเรื่องการปรับเปลี่ยน ครม. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ

โดย นาย อนุทินกล่าวว่า “ผู้สื่อข่าวก็โหดร้าย เห็นอยู่ว่าพล.อ.ประยุทธ์ หยอกและตอนที่ท่านหยอกก็ยังเห็นยิ้มกันอยู่ อย่างนี้อีกหน่อยก็ระวังกันหมด” พร้อมระบุว่า “ถ้าเราไม่เสนอข่าวก็คงไม่เป็นอย่างนั้น และคิดว่าเจตนาของนายกรัฐมนตรี แค่เอ็นดูและหยอกเล่นเท่านั้น เพราะเวลานายกรัฐมนตรี ท่าทีแข็งก็ไปว่าท่าน ซึ่งตนคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่ควรจะขยายไปใหญ่โต”

ขณะเดียวกัน รองนายกฯ ยังได้พูดถึงสื่อต่างชาติ เช่น รอยเตอร์ ที่วิพากษ์วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างหนักว่า “นี่บ้านเรา”

ซึ่งผู้สื่อข่าวถามต่อว่า แล้วในประเทศไทยถือว่าแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สารพิษใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้อนว่า “ถามแบบนี้ถามเพื่อประโยชน์อะไร ผมก็ไม่ตอบหรอกถามแบบนี้ คนเรามันก็แหย่กันได้ นี่เป็นแอลกอฮอล์สเปย์ เราฉีดแล้วก็มาจับหน้าจับมือก็เพื่อให้เกิดความสะอาดจะได้ไม่มีเชื้อ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นสารพิษที่จะมีอันตรายจนเกินไป

และไม่ควรนำมาให้เป็นประเด็น และเรื่องนี้น่ยกฯก็ทราบแล้ว จากนี้ไปอย่าว่าแต่นายกฯเลย ตนก็ไม่กล้าเล่นกับสื่อแล้ว และก็จะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดี ซีเรียส และอยู่บนความเครียด เวลาเจอกันก็ต้องระวังว่าวันนี้ทำอะไรผิดหรือเปล่า ลงมาเจอสื่อจะใส่หน้ากากทันหรือเปล่า เป็นอย่างนี้ก็เหนื่อย ถ้าไม่ใส่สูทมาจะโดนด่าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้”

ด่วน! ศาล รธน. เคาะ รัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ได้ แต่ผ่าน ประชามติ ก่อน

แก้รัฐธรรมนูญ – ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดี ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) (เรื่องพิจารณาที่ 4/2564)

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาญัตติด่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

ผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ และอํานาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ผลการลงมติที่ประชุมรัฐสภา เสียงข้างมากเห็นด้วยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาตามญัตติ ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานรัฐสภา (ผู้ร้อง) ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ผลการพิจารณา คดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่มีการออกนั่งอ่านคําวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคสาม ที่ให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติ ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเป็นวันอ่าน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง

2. นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 (เรื่องพิจารณาที่ 2/2564) ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องใช้สิทธิยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 มาตรา 50 (1) มาตรา 51 และมาตรา 213 โดยกล่าวอ้างว่าการที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และคณะ ผู้ถูกร้องที่ 1 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช … และนายวิรัช รัตนเศรษฐ และคณะ ผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .. ต่อประธานรัฐสภาสล็อตแตกง่าย