หากคุณทำงานนอกบ้านเป็นหลัก ลูกสุนัขอาจดูแลยาก แต่สัตว์เลี้ยงสูงวัยที่ชอบงีบหลับและต้องการการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยอาจเหมาะสมที่สุด

หากคุณทำงานนอกบ้านเป็นหลัก ลูกสุนัขอาจดูแลยาก แต่สัตว์เลี้ยงสูงวัยที่ชอบงีบหลับและต้องการการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยอาจเหมาะสมที่สุด

เลือดออกในมดลูกเกิดขึ้นในผู้ป่วยเกือบทั้งหมดระหว่างการทำแท้งด้วยยา เลือดออกมากเป็นเวลานาน (ผ้าอนามัยขนาดเต็มหนา 2 แผ่นต่อชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง) อาจเป็นสัญญาณของการแท้งที่ไม่สมบูรณ์หรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ และอาจจำเป็นต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์หรือการผ่าตัดทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะช็อกจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีหากพบว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างหนักเป็นเวลานานหลังจากทำแท้งด้วยยา

การมีเลือดออกในมดลูกมากเกินไปมักต้องได้รับการรักษาด้วยยา uterotonics, ยาขยายหลอดเลือด, 

การผ่าตัดเอามดลูกออก, การให้น้ำเกลือ และ/หรือการถ่ายเลือด เนื่องจากมีเลือดออกมากจนต้องผ่าตัดเอามดลูกออกเกิดขึ้นในประมาณ 1% ของผู้ป่วย จึงควรให้การดูแลเป็นพิเศษกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการห้ามเลือด ภาวะเลือดแข็งตัวต่ำ หรือโรคโลหิตจางรุนแรงโปรแกรมไมเฟพริสโตน REMS

MIFEPREX ใช้ได้ผ่านโปรแกรมจำกัดภายใต้ REMS ที่เรียกว่าโปรแกรม Mifepristone REMS เท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง ข้อกำหนดที่โดดเด่นของโปรแกรม Mifepristone REMS ได้แก่:ผู้สั่งยาต้องได้รับการรับรองจากโปรแกรมโดยกรอกแบบฟอร์มข้อตกลงผู้สั่งจ่ายยา

ผู้ป่วยต้องลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลงผู้ป่วยต้องจ่ายยา MIFEPREX ให้กับผู้ป่วยโดยหรืออยู่ภายใต้การดูแลของผู้สั่งจ่ายยาที่ได้รับการรับรอง หรือโดยร้านขายยาที่ได้รับการรับรองตามใบสั่งแพทย์ที่ออก

โดยผู้สั่งจ่ายยาที่ได้รับการรับรองMIFEPREX ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์

นอกมดลูก เนื่องจาก MIFEPREX ไม่มีประสิทธิภาพในการยุติการตั้งครรภ์นอกมดลูก ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ควรระวังถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการทำแท้งด้วยยาอาจมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย เนื่องจากอาการที่คาดว่าจะได้รับจากการทำแท้งด้วยยา (ปวดท้อง เลือดออกในมดลูก) อาจคล้ายกับอาการท้องนอกมดลูกแตก การตั้งครรภ์

การใช้ MIFEPREX นั้นจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเช่นเดียวกับที่ใช้ก่อนและระหว่างการทำแท้งด้วยการผ่าตัดเพื่อป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจำพวกลิงอาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (>15%) ได้แก่ คลื่นไส้ อ่อนแรง มีไข้/หนาวสั่น อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องร่วง และเวียนศีรษะ ความถี่ของอาการไม่พึงประสงค์จะแตกต่างกันไประหว่างการศึกษา และอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งประชากรผู้ป่วยและอายุครรภ์

Credit : UFASLOT888G